Jak rozliczany jest czas pracy kierowcy?

czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy zawodowego podlega ścisłym regulacjom, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Celem wprowadzenia takich norm jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach oraz ochrona zdrowia i warunków pracy kierowców. W tym artykule omówimy najważniejsze zasady dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, rodzaje przerw, które muszą być odbywane, a także jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach w tym zakresie.

Jak prowadzi się ewidencję czasu pracy kierowcy?

Kluczowe znaczenie w kontroli czasu pracy kierowcy ma tachograf. To urządzenie elektroniczne, które rejestruje wszystkie informacje dotyczące czasu jazdy, prędkości pojazdu, przebytego dystansu czy kierunku jazdy. Tachografy są obowiązkowe w przypadku pojazdów wykorzystywanych do przewozu osób i rzeczy, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony oraz autobusów przewożących więcej niż 9 pasażerów.

Pracodawca zatrudniający kierowców ma obowiązek monitorować i rozliczać czas pracy kierowców. W tym celu powinien prowadzić ewidencję czasu pracy i zapewnić odpowiednie warunki do przestrzegania przepisów dotyczących przerw oraz odpoczynków. Pracodawca musi również dbać o to, aby kierowcy przestrzegali przepisów dotyczących czasu jazdy oraz wyznaczali trasy w taki sposób, by nie naruszyć ustawowych limitów.

Czas jazdy, przerwy i odpoczynki w pracy kierowcy zawodowego

Czas pracy kierowcy dzieli się na czas jazdy, przerwy oraz okresy odpoczynku. Czas jazdy to okres, w którym kierowca prowadzi pojazd. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, czas jazdy nie może przekroczyć 9 godzin dziennie, z możliwością wydłużenia do 10 godzin dwa razy w tygodniu. Co więcej, po każdym okresie 4,5 godziny jazdy, kierowca musi zrobić przerwę minimum 45 minut lub podzielić ten czas na dwie przerwy, tzn. jedną 15-minutową i drugą 30-minutową.

Oprócz przerw w ciągu dnia, kierowca musi również korzystać z regularnych odpoczynków tygodniowych. Po każdym okresie pracy od poniedziałku do piątku (tzw. tygodniu roboczym), kierowca ma prawo do odpoczynku tygodniowego wynoszącego minimum 45 godzin. Możliwe jest skrócenie tego czasu do 24 godzin, jednak skrócony okres odpoczynku musi być potem zrekompensowany w odpowiednim terminie.