Skuteczne odwołanie od decyzji ITD

kadry i płace w transporcie

Udało się dzięki Panu Zbigniewowi.